Начало » Общност » 413 варненци се изследвали безплатно за ХИВ през 2016 г.

413 варненци се изследвали безплатно за ХИВ през 2016 г.

Първото за годината заседание на консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН се проведе в Община Варна.

Присъстваха представители на администрацията, на постоянните комисии по „Здравеопазване“, „Младежки дейности и спорт“, „Наука и образование“, „Собственост и стопанство“ към Общинския съвет, на неправителствени организации, РЗИ, Дирекция „Социално подпомагане“ и БЧК. На заседанието бяха и Сандра Ирбе, мениджър за България от страна на Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, и представители на Министерство на здравеопазването.

Приет бе отчетът за реализираните дейности по превенция на ХИВ/СПИН през 2016 г. В доклада се посочва, че превантивната програма „Сексуалност и здраве“ е реализирана в 7 гимназии, като са обучени 97 доброволци от училищните превантивни клубове. Те пък са организирали 73 обучителни сесии пред 1807 ученици и са раздали над 5000 информационни и превантивни материали.

Проведени са три АНТИСПИН кампании, в които са се включили над 80 ученици и студенти-доброволци, разпространена е превантивна информация до повече от 5000 млади хора, 413 лица са се изследвали безплатно и анонимно за ХИВ. 53 лекари и медицински сестри от училищните здравни кабинети са се включили в обучение за работа с ученици по превенция на рисково сексуално поведение и опазване на здравето.

Mроведен е и семинар „Оптимизиране на междуинституционалното сътрудничество в рамките на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално предавани инфекции“, с участието на членове на съвета и експерти, на който бяха обсъдени приоритетни области за планиране и дейности.

 
<
Budnavarna