Начало » Общност » Откриват нови паралелки в училище във Варненско

Откриват нови паралелки в училище във Варненско

Регионалното управление на образованието (РУО) във Варна представи предложението за държавния план-прием по двете нови специалности в СУ „Васил Левски“ – Девня, съобщиха от пресцентъра на общината.

През новата 2017-2018 учебна година в средното училище ще бъдат разкрити две професионални паралелки с прием по документи след завършено основно образование.
Кандидат-гимназистите, които тази година ще завършат основното си образование в VII клас, ще могат да подават документи в СУ „Васил Левски“ за прием по специалността „Автоматизация на непрекъснати производства“. За целта се предвижда да бъде разкрита една паралелка с 26 свободни места.

Още една професионална паралелка със същия брой вакантни местна ще бъде сформирана и за кандидат-гимназистите след VIII клас, като тя ще бъде разделена на две професионални направления. 13 ученици ще се профилират по специалността „Електрообзавеждане на производството“, а другите 13 – „Автоматизация на непрекъснати производства“, обясни директорът на СУ „Васил Левски“ Георги Петков.

Новото в предложението за държавния план-прием е, че той е ориентиран изцяло към икономиката на област Варна и в частност – на икономическите стратегии и планове на общините“, обясни началникът на РУО – Варна Венцеслава Генова. Така например индустрията в Девня изпитва остър недостиг на електротехници и техници по автоматизация и гарантира, че успешно завършилите веднага ще бъдат наети на работа. Отделно от това корпорациите, които държат химическата промишленост в града, ще предложат пакет от материални стимули за юношите и учителите и ще подпомогнат училището в осигуряване на материално-техническа база за часовете по практика.

Инициативата за профилирането на гимназиалното обучение в Девня е на кмета на общината Свилен Шитов и индустриалния комплекс, като водещ партньор от страна на бизнеса е „Девня Цимент“. Идеята е да се спре „изтичането на мозъци“ от града, да се пресекат негативните демографски тенденции и да се осигури квалитетна работна ръка за нуждите на тежката промишленост в Долината на голямата химия.

Специалностите, по които ще бъдат обучавани гимназистите в Девня, се котират високо в целия свят, така че девненските заводи далеч няма да бъдат единствената, а сигурната им възможност за успешна реализация, обясни кметът Свилен Шитов. Специалността „Автоматизация на непрекъснатите производства“ няма аналог в цяла Варненска област, което ще наложи работна група да посети професионална гимназия в Пловдив, за да почерпи специфичен опит за организацията на учебния процес по това направление. За другата специалност – „Електрообзавеждане на производството“ – ще се проучат добрите практики в ПГ по електротехника – Варна.

Най-вероятно от там ще бъдат осигурени поне двама педагози с инженерно образование, които да преподават на учениците в Девня.

Предстои план-приемът по новите специалности да бъде одобрен от Министерството на образованието и науката, след което в Девня и съседни общини ще бъде разгърната мащабна кампания за новите професионални паралелки.

 
<
Budnavarna