Начало » Общност » 472 654 души е населението във Варненско

472 654 души е населението във Варненско

472 654 е населението във Варненско към 31 декември 2016 година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ) за Moreto.net.

Варненци са 6.7% от населението на България, което нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 324 хил. души) и Пловдив (672 хил. души), и преди област Бургас (413 хил. души).

В сравнение с 2015 г. населението на областта през 2016 г. намалява с 272 души, или с 0.1%.

Мъжете са 230 690 (48.8%), а жените – 241 964 (51.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 049 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението, отчита НСИ. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 86 396, или 18.3% от населението на областта.

В сравнение с 2015 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 3.9 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 21.1%, а на мъжете – 15.3%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея е по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2016 г. децата до 15 години са 70 934, или 15.0% от общия брой на населението в област Варна. Спрямо 2015 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта, отчита статистиката.

 
<
Budnavarna