Начало » Интересно » Варна първа в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради

Варна първа в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през второто тримесечие на 2017 г. е 102, а новопостроените жилища в тях са 822. Спрямо второто тримесечие на 2016 г. сградите са с 23 повече, или с 29.1%, а жилищата в тях се увеличават със 169, или с 25.9%. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 69.6%, а с тухлена – 30.4%

Област Варна е на първо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. След нея са областите Бургас – 101 сгради с 919 жилища и София – 67 сгради с 68 жилища. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (53.6%), следват тези с три стаи (25.9%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи – 1.2% .

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2017 г. в област Варна е 55.4 хил. кв. м, или с 24.7% повече в сравнение със същото тримесечие на 2016 г., а жилищната площ се увеличава с 33.5% и достига 39.7 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна намалява от 68.1 кв. м през второто тримесечие на 2016 г. на 67.5 кв. м през същото тримесечие на 2017 година. Варна е първа сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. След нея е област Бургас – 68.4 кв. м, следвана от областите Враца и Видин със съответно 80.0 и 86.4 кв. м. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Стара Загора – 167.8 кв. м и Силистра – 147.7 кв. метра.

Източник: Варна 24

 
<
Николай Караколев