Начало » Общност » Във Варна 94 деца са намерили приемни семейства за 6 месеца

Във Варна 94 деца са намерили приемни семейства за 6 месеца

94 деца са настанени в приемни семейства във Варна през първото шестмесечие на 2017 година. Това каза пред Фокус Адриана Григорова, директор на Дирекция „Социално подпомагане” – арна. За отчетния период 27 деца са настанени в услуги от резидентен тип, като 7 деца са настанени в центрове за настаняване от семеен тип, 5 момичета – в кризисни центрове на територията на цялата страна, 12 деца са настанени в приют „Гаврош“, 3 майки са настанени в звено „Майка и бебе“, като две от тях са непълнолетни.

За отчетния период 22 деца са настанени в специализирани институции. Трябва да отбележа, че на територията на общината остана само една специализирана институция – Дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда“, където се настаняват деца от 7 до 18 години. В този дом понастоящем са настанени 3 деца, за които настаняването е продължено, тъй като няма промяна в семейната им история. В Дома за медико-социални грижи, където настаняваме деца от 0 до 3 години, сме настанили 19 деца, 11 от които с трайни увреждания“, допълни още Адриана Григорова.

Източник: Петел

 
<
Николай Караколев