Начало » Политика » Варненски евродепутат: : Необходима е европейска стратегия за дигиталната търговия

Варненски евродепутат: : Необходима е европейска стратегия за дигиталната търговия

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент одобри с голямо мнозинство становище относно Стратегия за дигитална търговия, чийто докладчик в сянка за групата на Европейска народна партия бе Емил Радев от ПП ГЕРБ.

Становището подчертава значението на защитата на личните данни и основните човешки права в контекста на модерното дигитално общество и търговия и призовава за използването на всички възможни инструменти от Общия регламент за защита на личните данни, който ще влезе в сила през пролетта на 2018  г.

Становището подчертава още необходимостта от борбата срещу дигиталния протекционизъм, призовава Европейската комисия да работи за създаването на високи стандарти за защита на личните данни на международно ниво и да консултира европейските органи за защита на личните данни в процеса на преговори на международни и търговски споразумения, когато те ще имат ефект върху данните.

В своята работа по досието Емил Радев настояваше за гарантиране на честния достъп на фирмите до пазара и за безпрепятствен обмен на данните в интерес на европейската икономика, но естествено без да бъдат подкопавани европейските стандарти за защита на личните данни.

Той се противопостави на необоснованите бариери пред дигиталната търговия като например изискванията за локализиране на данните и подкрепи идеята за създаване на световни стандарти и правила за нуждите на хиперсвързания свят в 21 в. Не на последно място Емил Радев призова Европейската комисия да разработи европейска стратегия за преговори в сферата на дигиталната търговия, която да даде единен глас на ЕС при търговски преговори.

 
<
Николай Караколев