Начало » Общност » Административният съд отмени общинска наредба във Варна

Административният съд отмени общинска наредба във Варна

Административният съд във Варна отмени част от влязлата в сила преди 4 години Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Документът беше оспорен от Окръжната прокуратура с мотива, че е незаконосъобразен. Според магистратите от държавното обвинение, разпоредбите в него са в нарушение на норми на Закона за общинската собственост.

Те засягат отдаването под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок до 5 години след решение на Общинския съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Става въпрос за имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, включително тези за здравни, културни, образователни, просветни и социални нужди. Отменените текстове засягат също и възможността директорите на общински училища, детски градини и обслужващи звена да отдават под наем почасово помещения и спортни площадки в предоставената им за безвъзмездно управление база.

Източник: Moreto.net

 
<
Николай Караколев