Начало » Общност » С 15% са намалели семействата, които получават месечни социални помощи във Варна

С 15% са намалели семействата, които получават месечни социални помощи във Варна

С 15% са намалели семействата, които получават месечни социални помощи. Това каза Адриана Григорова, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна.

Според анализа на натуралните показатели, по които работи Дирекция „Социално подпомагане“ във Варна – програмата за предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход, 532 лица и семейства са получили такава месечна помощ за деветмесечието на 2017 година.

„97% от получаващите помощи са в трудоспособна възраст. Те имат и задължението да полагат обществено полезен труд 14 дни в месеца по четири часа. За този период общо 258 души са насочени да положат общественополезен труд, от които 165 са положили общественополезен труд. 33 лица са санкционирани, тъй като са отказали да положат такъв труд и при първи отказ помощта им се спира за срок от два месеца. На 23 лица подпомагането е прекратено за срок от 2 години, тъй като те са направили повторен отказ за полагане на обществено полезен труд“, посочи Григорова.

„Характерно за този вид помощи е, че те намаляват всяка година средно с 12% до 15%. Спрямо същия период на миналата година помощите са намалели 15%“, каза още Адриана Григорова.

Moreto

 
<
Николай Караколев