Начало » Общност » Общината тегли заем от 30 млн.лв. за новия бул. „Левски“

Общината тегли заем от 30 млн.лв. за новия бул. „Левски“

Община Варна ще тегли нов заем от над 30 млн.лв. за изграждането на бул. „Левски“ и кани варненци на публично обсъждане на 20 ноември.
Ето какво гласи публикувано съобщение на сайта на местната администрация:

Кметът на Община Варна кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата варненска общност на публично обсъждане на проектите „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“ по плана на район Приморски, район Одесос и район Младост, гр. Варна“ и „Пробив на бул. „Сливница“ в частта от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Атанас Москов“ по плана на ОП три, район „Владислав Варненчик“, Варна“, за които Община Варна има намерение да поеме дългосрочен дълг, както следва:

„Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“ по плана на район Приморски, район Одесос и район Младост, гр. Варна“:

Предназначение: Модернизиране на инфраструктурата в гр. Варна чрез изграждане на скоростно трасе за облекчаване на трафика и минимизиране на задръстванията по основните пътни артерии в града, посредством реализиране на проект „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“ по плана на район Приморски, район Одесос и район Младост, гр. Варна“.

Стойност на проекта: до 113 281 749 лв.

Финансиране:
Финансиране от държавния бюджет, съгласно ПМС № 224 от 13.10.2017 г. за изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“ по плана на район Приморски, район Одесос и район Младост, гр. Варна, подобект то км 0+150 до км 2+924, в размер на 80 500 000 лв.;

Финансиране от Община Варна в размер до 32 781 749 лв. за: проектиране; авторски надзор; строителен надзор; изграждане на участъци от проекта: от ул. „Георги Пеячевич“ до ул. „Девня“ и мост на ул. „Прилеп“; разходи за отчуждителни процедури за придобиване на земя и сгради по проекта – дългово финансиране – заем от финансова или кредитна институция;

Обезпечение на дълга: Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Варна.

Изграждане на „Пробив на бул. „Сливница“ от о.т. 49 до о.т. 65 от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Атанас Москов“ по плана на ОП три, район „Владислав Варненчик“, Варна“:

Предназначение: Модернизиране на инфраструктурата в гр. Варна за облекчаване на трафика и минимизиране на задръстванията по основните пътни артерии в града, посредством реализиране на проект „Пробив на бул. „Сливница“ от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Атанас Москов“ по плана на ОП три, район „Владислав Варненчик“, Варна“.

Стойност на проекта: до 7 746 000 лв.
Финансиране:

Финансиране от държавния бюджет, съгласно ПМС № 224 от 13.10.17 г. за „Изграждане на пробив на бул. „Сливница“ от о.т. 49 до о.т. 65 от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Атанас Москов“ по плана на ОП три, район „Владислав Варненчик“, Варна“, в размер на 4 500 000 лв.;

Финансиране от Община Варна в размер до 3 246 000 лв. за: проектиране и изграждане на светофари; авторски надзор; строителен надзор; разходи за отчуждителни процедури за придобиване на земя и сгради по проекта – дългово финансиране – заем от финансова или кредитна институция;
Обезпечение на дълга: Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Варна.
Публичното обсъждане ще се проведе на 20.11.2017 г. от 15,30 ч. до 16,30 ч. в зала „Пленарна“ на Община Варна.
Варна24
 
<
Николай Караколев