Начало » Общност » Ученици, учители и родители изградиха зелена класна стая в СУ „Гео Милев“

Ученици, учители и родители изградиха зелена класна стая в СУ „Гео Милев“

Зелена класна стая се открива в двора на Средно училище „Гео Милев“. Тя е изградена изцяло от палети с активното участие на ученици от гимназиален етап, учители и родители.

Целта е зеленият кът да се използва за провеждане на часове по биология и здравно образование, човекът и природата, география и икономика, изобразително изкуство, дейности на различни клубове, практически упражнения. Учениците ще имат възможност да изработват предмети с природни материали, да правят хербарии. Мястото е подходящо за реализиране на мини проекти на екологична тематика, екосъстезания, еко кампании и други инициативи, свързани с опазване на природата.

Зелената класна стая е стъпка в посока на екологичното образование и тенденцията за обогатяване и разнообразяване на учебния процес, изграждане на умения за наблюдаване и анализ на природните явления и процеси.

Проведените учебни часове и инициативи в Зелената класна стая ще повишат отговорността на учениците към природата и допринесат за изграждане на екологични умения и навици. Така в дългосрочен план проектът ще доведе до формирането на активна гражданска позиция и желание да се опазва и съхранява природата и заобикалящата среда.

Зелената класна стая е изградена от май до октомври 2017 г. по училищен проект „На една Земя, под едно небе“. Проектът е одобрен след участие в конкурса на Националната кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“, на тема „Обичам природата – и аз участвам“, обявен от Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/.

Източник: Варна24

 
<
Budnavarna