Начало » Общност » Заетите във Варна намаляват

Заетите във Варна намаляват

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на септември 2017 г. намаляват с 6.8 хил., или с 4.2% спрямо края на юни 2017 г., като достигат 155.4 хиляди, научи Moreto.net.

Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 26.4%, „Култура, спорт и развлечения” – с 18.4% и „Операции с недвижими имоти” – с 4.2%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 4.4% е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Преработваща промишленост” – съответно 19.3 и 13.4%.

В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 3.2 хил., или с 2.0% по-малко в сравнение с края на септември 2016 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 3.5 хил. и „Административни и спомагателни дейности” – с 0.5 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 19.0%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 9.6% и „Административни и спомагателни дейности“ – със 7.1%. Най-голямо увеличение на наетите лица в края на септември 2017 г. спрямо края на септември 2016 г. има в икономическата дейност „Култура, спорт и развлечения” – с 0.7 хил., което в проценти е с 22.1%.

 
<
Николай Караколев