Начало » Общност » Ученици от Варна научиха повече за работата на съда

Ученици от Варна научиха повече за работата на съда

Административният съд във Варна посрещна за десети пореден път гражданите, които искат да се запознаят по-отблизо с работата на съда.

Основна част от гостите, които уважиха Деня на отворените врати в съда, бяха ученици и студенти. Инициативата е в изпълнение на годишната програма на ВСС за повишаване правната култура на гражданите и запознаване обществеността с дейността на органите на съдебната влас.

В рамките на Деня на отворените врати Председателят на съда – съдия Тинка Косева се срещна със студенти, специалност „публична администрация“, от Икономически университет – Варна, като ги запозна с историята и функциите на Административен съд – Варна, видовете разглеждани дела, възможностите за предоставяне на съдебно – административни услуги, спецификата на работа на магистратите, правилата за посещение в съда. Студентите наблюдаваха с интерес представянето от Председателя на начина за разпределяне на постъпилите в съда дела на принципа на случайния подбор. След срещата с ръководителя на съда, студентите разгледаха съдебните зали и службите, срещнаха се със съдебни служители и бяха запознати с начина на организация на работата в съда.

С особено голям интерес премина и представянето на открития урок – разиграване на съдебен процес, от ученици от Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски”, с които съдът работи за втора учебна година по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.

Отворени съдилища и прокуратури”. Прокурор, вещо лице, адвокат, юрисконсулти от Митница – Варна и от дирекция ОДОП при ЦУ на НАП – Варна разясниха на участниците в симулативния учебен процес, каква е спецификата на тяхната работа, какви са предизвикателствата пред тях и каква е ролята им в съдебните процеси. Подготовката и реализацията на този симулативен съдебен процес, както и срещата с юристите спомогна за повишаване откритостта и доверието към институциите през призмата на правните професии, чрез запознаване на подрастващите с работата им.

Гости на представянето на симулативния учебен процес бяха студенти от Икономически университет – Варна и ученици от СУ „Димчо Дебелянов“, с които съдът също ще работи през тази учебна година по Образователната програма. Днес, 22 ноември от 14.00 ч. студенти от Икономически университет, в изпълнение на съвместния ни договор за сътрудничество, ще посетят заседанието на адм. дело №2369/2017, след което ще го обсъдят със съдията – докладчик по делото.

До края на вчерашния работен ден вратите на съда бяха отворени за граждани, желаещи да се запознаят със съдиите и служителите и да получат информация за органа на съдебна власт.

Мoreto.net.

 
<
Николай Караколев