Начало » Общност » Летището във Варна с близо 300 000 лева приход от такса шум за 2 години

Летището във Варна с близо 300 000 лева приход от такса шум за 2 години

Близо 300 000 лева са събраните средства от такса шум на варненското летище през 2015-та и 2016-та година. Разходите на аерогарата за същия период са от порядъка на 162 173 лева. Междувременно, на летището в Бургас са събрани общо 597 885 лева.

По данни на ресорния министър Ивайло Московски, за аерогарите в двата морски града събраните суми са разходвани за изграждане и поддържане на системите за мониторинг, както и на други мероприятия по екологията.

В Бургас дружеството концесионер е заделило 740 000 лева по договор с Агенция „Пътна инфраструктура“ и ФТСЕМ АД за проектиране и изграждане на шумозаглушителна стена в участък от пътя между летището и квартал „Сарафово“.

Според справката на министъра на транспорта, приходите от такса шум за летището в София общо за двете години, са в размер на 1,56 млн. лева. Разходите пък са в порядъка на 1,53 млн. лева. Основно разходите са били свързани с начислените амортизации на вече придобитите активи с екологично предназначение, съществуващата система за мониторинг на шума, шумозащитен екран на стоянка за изпробване на самолетни двигатели. В разглеждания период е осъвременена системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите чрез обявяване на хардуера и замяна на съществуващата софтруерна платформа с нова с осигурен интернет достъп чрез облачен хостинг. Такса шум финансира също присъединяването на летището към програмата за въглеродна акредитация.

През 2015-та и 2016-та най-малко приходи от такса шум е генерирало летището в Пловдив. Там сумите са в размер на близо 14 000 лева. Летището не е планирало инвестиционни разходи от тези средства.

 
<
Budnavarna