Начало » Общност » 11,9 % ръст на приходите от нощувки през октомври

11,9 % ръст на приходите от нощувки през октомври

Приходите от нощувки през октомври 2017 г. в област Варна достигат 5.3 млн. лв., или с 11.9% повече в сравнение с октомври 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани – с 22.6%, така и от чужди  – с 6.5%, отчитат от НСИ.

В област Варна са функционирали 185 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 14.4 хил., а на леглата – 32.5 хиляди.

В сравнение с предходната година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 5.7%, а на леглата в тях – с 6.5%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2017 г., е 104.7 хил., или с 6.3% повече в сравнение със същия месец на 2016 г., като най-голямо увеличение на нощувките (с 10.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. От общият брой нощувки 45.1 хил. са от български граждани, а 59.6 хил. – от чужденци.

През октомври 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 81.1% общия брой нощувки на чужди граждани и 45.4% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 31.7% от нощувките на български граждани и 10.8% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 22.9 и 8.1% (фиг. 1).

Най-много нощувки са реализирали гостите от Германия – 23.6 хил., от Израел – 8.9 хил., от Русия – 4.5 хил., от Румъния – 3.3 хил., от Обединеното кралство – 2.3 хил. и от Франция – 1.9 хил. нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през октомври 2017 г. се увеличават с 6.2% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 38.5 хиляди. От всички пренощували лица 57.5% са българи, като по-голяма част от тях (40.2%) са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 16.4 хил., като най-висок e делът на гостите от Германия – 28.5%, след тях се нареждат тези от Израел – 15.9% и от Румъния – 7.9%.

Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 74.5% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 4.0.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през октомври 2017 г. е 14.0%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди – 15.5%, следвана от хотелите с 4 и 5 звезди – 14.5% и местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 10.8%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата нараства с 1.2 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при местата за настаняване с 3 звезди – с 2.9 процентни пункта.

Източник: Черно море

 
<
Budnavarna