Начало » Общност » Над 31 млн. лева за отчуждаване на имоти дава Община Варна през 2018-та

Над 31 млн. лева за отчуждаване на имоти дава Община Варна през 2018-та

Над 31 млн. лева планира да заплати през 2018-та Община Варна за принудително отчуждаване на имоти, които са собственост на физически или юридически лица.

От общата сума 16 млн. 465 хил. лева ще отидат за обезщетяване собствениците на земя, а 14.8 млн. лева за притежателите на сгради. Това става ясно от предложението на общинската администрация за новата годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

Собствеността се отчуждава основно във връзка реализирането на мащабни инфраструктурни проекти в града като новия бул. „Левски“.

На практика почти пълният обем предвидени разходи в програмата през 2018-та ще отиде за отчуждаване. Други 410 хил. лева ще послужат за застраховане на застроени имоти, изготвяне на технически паспорти, във връзка с обезщетяване на възстановени собственици и други.

В пъти по-малко са планираните приходи. Прогнозно се очаква да са 9 млн. 960 хил. лева. В хазната се очаква да влезе най-голям дял от разпореждането с имоти-частна общинска собственост. В това число от поземлени имоти-4.5 млн. лева и от сгради- 250 хил. лева. Близо 1.5 млн. лева пък се планира да са постъпленията от управление на общински имоти и вещи, включително от наеми на плажове държавна собственост. Прогнозната за приходите от концесии възлиза на 1.9 млн. лева. От приватизацията на имоти- частна общинска собственост би следвало да се осигурят в бюджета 1 млн. лева. Далеч по-малки суми ще дойдат от отстъпване право на строеж, учредяване на възмездно право на ползване и други.

Според годишната програма Община Варна ще отдаде под наем 16 имота, сред които такива в пешеходния подлез до Юнашки салон, в ПК „Приморски“, зала в село Каменар и други. Наем ще се търси и за 30 терена със земеделски земи в селата Каменар, Звездица, Казашко, Константиново и Тополи. Площта им варира от под 1000 квадрата до близо 10 дка.

За продажба през годината предстои да бъдат предложени общо 72 имота. Сред тях има над 6 дка във „Възраждане“, повече от 3 дка във КК „Св. Св. Константин и Елена“, над 28 дка в село Тополи. За 36 имота се предвижда процедура по прекратяване на съсобственост.

За 11 имота Община Варна възнамерява да открие процедура по придобиване в собственост за управление от Държавата, частни физически и юридически лица. В списъка попадат над 7 дка в „Салтанат“- паркинга под „Пикадили парк“, Младежката площадка в Морската градина, къщата на Антон Новак, имоти в обект „Групова археологическа недвижима културна ценност „Манастирски комплекс в местност „Караач теке“, както и имот в обект „Раннохристиянски манастир в местност „Джанавара“ край Варна“.

 
<
Budnavarna