Начало » Общност » Изхвърлили край Варна над позволеното количество утайки от пречиствателна станция

Изхвърлили край Варна над позволеното количество утайки от пречиствателна станция

Близо два пъти повече от разрешеното количество непреработени утайки от пречиствателна станция на ВиК са депонирани в терен между Института по хидродинамика и летище „Чайка“ във Варна.

Това става ясно от отговор на министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от червения депутат Иван Иванов по време на парламентарен контрол.

За период от близо 3 години в терена са приети почти 52 тона утайки при разрешено количество от 26 тона.

За въпросната земя, където са стоварени отпадъците, още през 2011 година кметът на Варна възлага със заповед рекултивация. Имотът е с площ от 107 дка. Дейността е възложена на варненското дружество „Стафо инвест“ ЕООД като проектът за рекултивация е съгласуван от МОСВ и РИОСВ-Варна.

През 2014 година е издадено разрешение за извършване на дейности, в терена за рекултивация, по оползотворяване на строителни отпадъци и утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води. С това се дава разрешение за приемане на 26 хил. тона утайки. За доставянето им е сключен договор между „Стафо инвест“ ЕООД и „ВиК Варна“.

През ноември 2017-та експерти от РИОСВ-Варна извършват планова проверка на „ВиК Варна“ и на дружеството е дадено предписание за представяне на справка за количествата предадени утайки от сключване на договора със „Стафо инвест“ до месец октомври.

Според представената информация впоследствие става ясно, че от 2014 година до октомври 2017 на терена са предадени над 50 хил. тона утайки от пречиствателна станция, което е близо два пъти повече от допустимото количество.

За установеното неизпълнение на условие от решението за дейности с отпадъци е изпратена покана до „Стафо инвест“ ЕООД за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Освен това са дадени предписания да се премахне надвишаващото количество утайки до 17 януари 2018.

Източник: Морето.нет

 
<
Budnavarna