Начало » Общност » Променят ОУП на Варна заради новия индустриално-технологичен парк

Променят ОУП на Варна заради новия индустриално-технологичен парк

Може да се наложи промяна на Общия устройствен план на Варна заради създаването на острова (Южна промишлена зона) на новия индустриално-технологичен парк. Това стана ясно от коментар на главния архитект на общината Виктор Бузев на заседанието на постоянната комисия “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”.

 

Той уточни, че има член в закона, който позволява това. Преди евентуалните корекции в ОУП ще бъде изработен ПУП – ПРЗ на района, съгласуван с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За всички процедури са предвидени средства в бюджета на общината.

 

Припомняме, че след решение на Общинския съвет, се учредява еднолично акционерно дружество „Индустриално-технологичен парк – Варна“. Едноличен собственик на капитала ще бъде общината. Тя ще участва в дружеството с апорт на имот с площ от близо 42 700 кв. м. на Островната зона, а впоследствие ще бъдат приобщавани още терени, с което паркът поетапно ще се разширява.

 

Капиталът на „Индустриално-технологичен парк Варна“ е предвиден в размер на 2 332 150 лв. Предметът на дейност ще бъде изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем и/или продажба на дълготрайни активи, общо управление на зоната с цел получаване на печалба от предоставените обслужващи дейности. Дружеството ще се занимава още с консултантска, комисионна, рекламна, маркетингова дейност, представителство и посредничество, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана. Допълнителен плюс е, че Варна е един от 30-те в Европа, които ще получат подкрепа от Европейската комисия за развитие на сектора с най-висок икономически потенциал – дигиталният.

 

Докато Южната промишлена зона ще се разработва от местната власт, развитието на Западната е в ръцете на частната инициатива, защото община Варна няма недвижими имоти там, съобщи още арх. Бузев.

 

Съветниците от комисията приеха единодушно средствата заложени в макрорамката в частта, касаеща „Програма за проектиране на обекти по бюджета 2018 – 2020 г.“. За нея са предвидени близо 3,7 млн. лв.

Източник: Черно море

 
<
Budnavarna