Начало » Общност » Варна на 4-то място по издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради

Варна на 4-то място по издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради

Данните са за четвъртото тримесечие на 2017 г.
По започнато строителство на нови сгради област Варна е на трето място в страната. Първа е област Пловдив – 108 жилищни и 87 други сгради, следвана от област София (столица) – 131 жилищни, 3 административни и 36 други сгради.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на четвърто място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 215 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите София (столица) и Бургас съответно с 201 и 123 броя.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 116 жилищни сгради с 697 жилища в тях и 101 147 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради/офиси с 3 453 кв. м РЗП и на 77 други сгради с 64 628 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 24.7%, броят на жилищата в тях – със 7.2%, докато общата им застроена площ нараства с 2.4%.

Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 3.8%, докато общата им застроена площ е повече с 38.6%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Варна намаляват с 12.8%, жилищата в тях – с 41.5%, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 29.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличава с 25.0%, докато тяхната РЗП намалява с 22.7%. При другите видове сгради броят на издадените разрешителни за строеж нараства с 16.7%, а тяхната РЗП – със 126.5%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. в област Варна е започнал строежът на 105 жилищни сгради с 919 жилища в тях и със 147 544 кв. м обща застроена площ и на 27 други сгради с 23 285 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 23.5%, броят на жилищата в тях нараства над един път и половина, а общата им застроена площ – близо два пъти. Започнатите други видове сгради намаляват с 28.9%, а тяхната РЗП е по-малко с 53.0%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 10.5%, разгънатата им застроена площ – с 25.5%, докато жилищата в тях намаляват с 8.9%. Броят на започнатите други видове сгради бележи ръст с 22.7%, докато разгънатата им обща застроена площ намалява с 3.4%.

източник: Варнаутре

 
<
Budnavarna