Начало » Общност » Обучение по нови професии ще предлагат училища във Варна и региона

Обучение по нови професии ще предлагат училища във Варна и региона

снимка: Будна Варна

Обучение по нови професии, сред които програмист и модист, предлагат училищата във Варненска област за учебната 2018/2019 година.

Това каза Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието във Варна. Предложенията са залегнали в проекта на държавния план-прием за учебната 2018/2019 година за област Варна.

Прием след завършен VII клас ще се осъществи в 162 паралелки, като с I степен на професионална квалификация, дневна форма на обучение, са 5 паралелки. 79 са паралелките с II и III степен на професионална квалификация, дневна форма на обучение.

Проектът предвижда още 76 профилирани паралелки, дневна форма на обучение, 1 профилирана паралелка, задочна форма на обучение, както и 1 професионална паралелка, дневна форма на обучение, за ученици от помощно училище, насочени от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Венцеслава Генова допълни, че проектът съдържа и предложение за обучение за първи път по професията програмист, специалност „Програмно осигуряване“ в Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“.

За първи път ще се извършва обучение и по професията модист, специалност „Бутикови облекла“ в Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн, снабдител, специалност „Снабдител“ в обединеното училище в село Михалич, община Вълчи дол, работник в растениевъдството, специалност „Трайни насаждения“ в обединеното училище в село Червенци, община Вълчи дол, както и оператор информационно осигуряване, специалност „Икономическо информационно осигуряване“ в средното училище в град Дългопол.

„За първи път ще се извършва обучение и по професията оператор на компютър, специалност „Текстообработване“ в обединеното училище в село Цонево, община Дългопол. Обединеното училище в селото има такава специалност, която след това би могла по желание на учениците да бъде продължена в 11 и 12 клас в училището в град Дългопол, където да получат и средно образование, след като положат съответните държавни зрелостни изпити“, добави Венцеслава Генова.

 
<
Budnavarna