Начало » Общност » Дават 1.5 млн. лева за изграждане и ремонт на светофарни уредби

Дават 1.5 млн. лева за изграждане и ремонт на светофарни уредби

снимка: Будна Варна

За изграждане, основен ремонт и реконструкция на светофарни уредби на територията на Община Варна е готова да даде 1.5 млн. лева. Сумата е за 4-годишен период. Това става ясно от обявената обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с изпълнител, чрез което ще бъдат възлагани конкретните дейности и обекти, научи BudnaVarna.bg.

Избраната фирма ще трябва да се грижи за изграждане, основен ремонт и реконструкция на светофарни уредби. Нейн ангажимент ще бъде доставката и влагането на всички необходими за целта материали. Освен това в задълженията му ще влиза извършване на необходимите изпитания и лабораторни изследвания. Фирмата ще има грижата да отстранява всички проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

В обявлението са посочени приблизителни количества на база изпълнявани обекти през 2016 година и 2017 година, както и ориентировъчни, прогнозни количества за период на следващи 12 месеца. От представеното става ясно, че през предходните две години са изпълнени 10 броя обекти, които са ново изградени светофарни уредби. Три обекта са заложени в бюджета за 2018 година на Община Варна, които са предвидени за ново изграждане.

 
<
Budnavarna