Начало » Политика » Емил Радев: Киберпрестъпленията причиняват загуби от около 400 млрд. евро годишно

Емил Радев: Киберпрестъпленията причиняват загуби от около 400 млрд. евро годишно

Загубите, причинени от киберпрестъпления, достигат около 400 млрд. евро годишно, като се очаква до 2020 г. да се утроят. Доскоро хората смятаха, че това е опасност от бъдещото, но последното проучване на Евробарометър от лятото на 2017 г. показва промяна в нагласите спрямо рисковете от новите технологии и интернет. Според 87% от европейците киберпрестъпността е важно предизвикателство за вътрешната сигурност на ЕС.  Това коментира евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев на започналия в Икономическия университет във Варна форум Innowave Pre Summit 2018, който е част от събитията на Българското председателство на Съвета на ЕС в цифровата област.
Амбицията на организаторите е да се очертае визия за дигиталната трансформация на нискотехнологични индустрии като транспорт, строителство, туризъм и същевременно да се ускори дигиталното предприемачество в региона.
„Innowave Pre Summit 2018 е събитие, което се вписва в усилията ни да утвърждаваме Варна като дигитален град. Вярвам, че със съдействието на правителствения и неправителствения сектор имаме огромния шанс да постигнем сериозен напредък в тази посока”, коментира кметът Иван Портних при откриването на форума. Участниците бяха приветствани и от областния управител Стоян Пасев, който акцентира върху приетото законодателство за развитие на електронното управление у нас.
В качеството си на домакин на форума ректорът на Икономическия университет проф. Пламен Илиев на свой ред изтъкна, че висшето учебно заведение допринася за дигиталната трансформация, развивайки дистанционната форма на обучение.
В качеството си на лектор на събитието Емил Радев коментира редица аспекти на киберпрестъпността и мерките, които се предприемат на европейско ниво. „Освен че нанася икономически и финансови щети, тя може да наруши доверието в цифровата инфраструктура и новите технологии като цяло. Затова  е важно законодателството да бъде приложено на практика. Нужно е да бъде подобрено и засилено сътрудничеството между правоохранителните и правораздавателните органи. Изключително важно е индустрията да участва активно в прилагането на мерките за превенция и разследванията на киберпрестъпления. Трябва да отговаряме бързо на променящите се киберзаплахи, без това да води до ненужни или твърде утежнени регулации”, изтъкна българският евродепутат.
Той приветства стартираната от еврокомисар Мария Габриел информационна кампания сред децата за рисковете в интернет пространството и очерта предприетите от евроинституциите нови регламенти. „Един от най-важните законови актове е влизащата в сила през този месец Директива за мрежовата и информационна сигурност. Тя е първото подобно законодателство в ЕС, като целта е критичната инфраструктура да може да устои на кибератаки, включително и на тези, които са организирани от терористи”, обясни Радев. Той информира, че в момента се обсъжда и Актът за киберсигурност, чрез който на европейско ниво трябва да се въведе схема за сертифициране на продукти, услуги и процеси на информационните и комуникационните технологии.
„Заради множеството финансови престъпления в онлайн пространството Европейската комисия предложи актуализация на Директивата за борба с измамата и подправянето на непарични платежни средства. Целта е да се премахнат оперативните пречки, които възпрепятстват разследването, повдигането и поддържането на обвинения. Предвиждат се и механизми за повишаване на обществената осведоменост относно методите за измама като фишинг или скиминг”, разясни евродепутатът.
Той напомни, че през последните шест месеца Европейската комисия пое не само политически ангажимент, но и установи сътрудничество с индустрията и излезе със серия от оперативни мерки.
Емил Радев подчерта ролята на сътрудничеството и обмена на информация между държавите в ЕС. „Със своя Европейски център за киберпрестъпления Европол например подпомага сътрудничеството между полицейските служби на страните-членки, координира съвместни операции, извършва общоевропейски анализ на актуалните развития и заплахи от киберпрестъпността”, отчете евродепутатът. Той отбеляза още, че българското председателство на Съвета на ЕС работи усилено по създаването на механизъм, който да позволи на държавите от ЕС да засилят стратегическото и оперативно сътрудничество в областта на киберсигурността, включително и чрез изграждането на мрежа на националните екипи за реагиране при инциденти, свързани с компютърната сигурност.
Сред предприетите от ЕК важни законодателни инициативи Радев отбеляза и признаването на електронните доказателства, което е от ключово значение за разследването и съдебното преследване на извършителите на киберпрестъпления.
Кибертероризмът бе и във фокуса на организираната от евродепутата преди две седмици конференция в Брюксел, на която проблемът бе дискутиран с участието на представители на законодателни, правоохранителни и правораздавателни органи, на индустрията, както и на неправителствения сектор.

 
<
Budnavarna