Начало » Общност » Мащабен европейски проект следи риболова в Черно море

Мащабен европейски проект следи риболова в Черно море

Мащабен европейски проект следи риболова в Черно море. Неговата цел е да се подобри сътрудничеството, хармонизирането и ефективността на операциите за контрол на рибарството в рамките на Европейския съюз, както и да се развие международното им измерение, без да се засягат други ангажименти по отношение на европейското сътрудничество за бреговата охрана. В рамките на проекта вече е  проведена мащабна операция по инспекция на риболовните дейности в периода 02.04.2018 – 30.04.2018 г.

 

През това време са извършени инспекции на риболовни кораби, извършващи стопански риболов на калкан в българската част от акваторията на Черно море и инспекции в румънската част на от акваторията на Черно море. По време на инспекциите са проверени риболовните уреди, документите на риболовния кораб, усвоения рибен ресурс и неговия размер. При проверките не са констатирани нарушения. Също така са извършени инспекции в румънската част от акваторията на Черно море.Инспекциите бяха извършени с патрулния плавателен съд Lundy Sentinel, плаващ под британския флаг, нает от Европейската агенция за контрол в рибарството.

 

В посочения период е извършено и въздушно наблюдение. Служители на ИАРА взеха участие и в съвместна мисия по координиране на контролни дейности на патрулен кораб „Lundy Sentinel” и Многоцелево въздухоплавателно средство за наблюдение (MAS), съгласно Контролна кампания, 2018 г. на EFCA. Бе извършено наблюдение на риболовната активност на риболовни кораби в българската част на териториалните води на Черно море. Дейността на патрулния кораб бе координирана от специално създаден за целта координационен център.

източник: agrozona.bg

 
<
Budnavarna