Начало » Общност » Близо 80% от читалищната дейност в област Варна е концентрирана в селата

Близо 80% от читалищната дейност в област Варна е концентрирана в селата

В края на 2017 г. действащите читалища на територията на област Варна са 164, от тях 37 (22.6%) са в градовете, а 127 (77.4%) в селата. В сравнение с 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на читалищата с 11, или 7.2%, съответно с 4 (12.1%) в градовете и със 7 (5.8%) в селата.

Това съобщиха от Териториално статистическо бюро-Североизток.

Членовете на читалищата са 14 619, като спрямо 2012 г. броят им намалява с 817, или с 5.3%.

Най-много са действащите читалища в общините Варна – 28, Провадия – 23 и Аксаково – 21 читалища.

За първи път в настоящото изследване беше събрана информация за компютърната осигуреност, предоставяне на достъп до интернет, наличието на действащи библиотеки, както и зали за представления:

В 156 читалища, или 95.1% от всички читалища, има действащи библиотеки;

74 читалища (45.1%) предлагат услуги за ползване на компютър с достъп до интернет за потребители;

125 (76.2%) читалища разполагат със зала за представления.

В съвременните условия на развитие читалищата продължават да играят значителна роля в обществото с многообразието от културно-просветни дейности. През 2017 г. читалищата в област Варна са организирали 1 204 празненства и фестивали, 1 030 чествания на бележити дати и годишнини, 356 представяния и обсъждания на книги и 881 други културни и творчески дейности.

 
<
Budnavarna