Начало » Общност » Във Варна гласуваха да се създаде постоянен Областен координационен център

Във Варна гласуваха да се създаде постоянен Областен координационен център

В Областна администрация Варна, се проведе работна среща за създаване на постоянен Областен координационен център, научи BudnaVarna.bg.

Той бе приет единодушно от представители на различни институции като Регионалното управление на образованието, Регионалната дирекция по социално подпомагане, Областната дирекция на МВР и др.

Центърът е за изпълнение на Постановление на Министерски съвет от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на иституциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Началникът на РУО – Варна Венцеслава Генова, информира участниците, че продължава добрата работа на вече създадените екипи за съвместна работа на институциите по прилагане на комплекс от мерки за обхващане и включване в образователната система и предотвратяване на ранно отпадане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и на деца в риск.

По нейна заповед през новата учебна година са определени 14 ръководители на екипи, които ще покрият 57 района. За сравнение, през миналата учебна година екипите са били 49. 332-ма ученици са върнати обратно в училище. Причините, поради които отпадат най-често децата, е вътрешната миграция или пътуване на семействата зад граница.

Това, което затруднява подрастващите е смяната на местоживеене, което изисква адаптиране към новата среда, както и неизбежно появяващите се проблеми с езика. Някои деца на успяват да се справят с учебното съдържание, което отключва образователен проблем и нерядко води до отпадането им от училище.

 
<
Budnavarna