Начало » Политика » Емил Радев: Правната комисия на Европейския парламент иска нови правила за отговорността, свързана с въвеждането на автономни автомобили

Емил Радев: Правната комисия на Европейския парламент иска нови правила за отговорността, свързана с въвеждането на автономни автомобили

снимка: Будна Варна

Комисията по правни въпроси в Европейския парламент прие с единодушие становището на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт. Текстовете обръщат внимание на бързото и непрекъснато развитие на технологиите и предизвикателствата, които това създава както пред транспортната индустрия и сектора на роботиката и изкуствения интелект, така и пред законодателя.
Според Радев има достатъчно данни, за да се смята, че настоящата регулаторна рамка няма да може да отговори на тези предизвикателства. Той е на мнение, че ако не се направи бърза ревизия на законодателството, рисковете, свързани с нарастващото ниво на автоматизация на превозните средства, ще бъдат значителни.
„За нас като законодатели е изключително важно да изясним кой носи отговорността при възникването на щети в случай на произшествие, причинено от напълно автономно превозно средство“, коментира Радев. Според него от това следва, че Европейската комисия трябва в бърз порядък да адаптира настоящата правна рамка на Съюза и, ако е необходимо, да въведе нови правила, по които да разпределя отговорността.
Заедно с това, становището засяга още необходимостта от изменения във връзка с конвенциите за автомобилния транспорт и пътните знаци и сигнали, за да отразят въздействието на бързоразвиващите се технологии. В становището се споменава още за предизвикателствата, свързани със защитата на личните данни, в това число възможностите за геолокация на автомобила, както и данните, по които непряко може да бъде идентифицирано дадено лице. Изключително голямо внимание се отделя на проучването на възможността при пълно зачитане разпоредбите на регламента за защита на личните данни ползвателите да имат достъп до своите данни, с оглед на тяхната защита при възникване на евентуален инцидент с участието на автономен автомобил. На последно, но не и по важност място, текстът призовава за осигуряване на възможност за оперативна съвместимост между системите и преносимост на данните с цел насърчаване на лоялната конкуренция и стимул за развитие на пазара.
Според Емил Радев, подобно на много други области, и при автономните автомобили се очаква да изникнат въпроси, свързани с правата върху интелектуалната собственост на изкуствения интелект за целите на автономната мобилност (патентовани права за кодиране, данни и изобретения, създадени от самия изкуствен интелект и др.). Важно е на тези въпроси също да бъде обърнато сериозно внимание при евентуалното преразглеждане на законодателството, смята българският евродепутат.

 
<
Budnavarna