Начало » Общност » Варна с втори Аспарухов мост до 2025 година

Варна с втори Аспарухов мост до 2025 година

Областният управител на Варна Стоян Пасев, търси финансиране за построяването на втори Аспарухов мост. Ако се намери инвеститор в близката 1 година, моста ще е готов до 2025 година, научи BudnaVarna.bg.

Моста ще облекчи трафика на сегашния, като започва от първото кръгово движение на крайезерният път до АМ „Черно море“.

Ето какво гласи писмото на Стоян Пасев, до евентуалната фирма възложител:

“В качеството си на Областен управител на област Варна, заявявам своята подкрепа и готовност за пълно съдействие на областно ниво съгласно делегираните ми административни правомощия и възможности, за изготвяне на предпроектно проучване и анализи, планиране на посещения на потенциални инвеститори и проучване на възможности за финансиране на проекта за моста (от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), Планът „Юнкер“или други ЕС финансови институции) и за провеждане на обществено обсъждане с цел реализация на проекта „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ „КЧИЗ“, чрез кандидатстване за финансиране по Оперативна програми в Република България, програми за териториално сътрудничество и програми на европейско ниво в програмния период 2014-2020.

Запознат съм със съдържанието на проектната идея и считам, че реализацията на проекта ще допринесе за значително намаляване на трафика в град Варна, извеждане на транзитния трафик през моста, свързване па магистрали АМ “Черно море“ (планирана в обем от изграждане от Министерство на Транспорта на Република България) с АМ “Хемус“ и за засилване на инвеститорския интерес към област Варна.

Проекта „Втори Аспарухов мост на две нива“ е изготвен съгласно определено трасе на планиран втори мост в град Варна, заложен в действащия Общ устройствен план па Община Варна.

В допълнение с изключителна важност, реализацията на нов мост с височина 57.91 м ще даде оперативни възможности в бъдеще за преминаване под моста на дълбоководни кораби (големи контейнеровози и бълкери) и за достъпа им за товарене и разтоварване във Варненското езеро или към Пристанище Варна – Изток.

Реализацията на такъв мост е заложено като цели от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в „Регионалния план за развитие на Североизточния район за периода 2014 – 2020 г.“(СИР), за „Предприемане на действия за преодоляване на височинните ограничения и ограниченията в газенето през канала море-езеро за по-големи плавателни съдове (2014-2020 МРРБ)“, създавани от Аспарухов мост в невъзможност от достъп на дълбоководни кораби във Варненско езеро.

Изпълнението на проекта „Втори Аспарухов мост на две нива ще допринесе за реализиране на важни и стратегическият проекти за региона на град Варна за пристанище Варна и за област Варна- Проект „Български Логистичен Коридор (Азия- Порт Варна-Централна Европа)“ и Проекта “Логистичен и Реекспорт Хъб за Централна и Източна Европа на СНЦ „КЧИЗ“, подкрепени от Областна Администрация – Варна, Добрич и Търговище, а също и на приоритетите от Областна стратегия за развитие на област Варна за периода 2014-2020 г.:

Подкрепа за обвързано развитие на икономически дейности, свързани с морето (“морска индустрия“);

Разнообразяване на туристическото предлагане и включване на природното и културно богатство в цялата територия на областта;

Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и доходите на населението;

Подобряване на техническата инфраструктура, териториалната свързаност и достъпността до обектите за публични услуги;

Стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество и партньорство.

Разширяване на трансграничното, в т.ч. и черноморското сътрудничество и подобряване на достъпа до източници на финансиране, включително чрез публично-частно партньорство.“

 
<
Budnavarna