Начало » Общност » Във Варна за пръв път ще се състои Регионално изложение на социалните предприемачи

Във Варна за пръв път ще се състои Регионално изложение на социалните предприемачи

За пръв път във Варна социалите предприемачи се събират на регионален форум.
От 9 до 11 ноември във Фестивален и конгресен център сдружения и кооперации в област Варна, подпомагащи хора с увреждания и различни заболявания, ще представят техния труд и ще разискват възможности, проблеми и мерки за насърчаването на хората с увреждания.

Събитието ще се състои в две основни направления:

Изложение на детска, дамска и мъжка конфекция, трикотаж, народни носии, работно облекло, накити и много други. Те са произведени от предприятия и кооперации за хора с увреждания от Националния съюз на ТПК, Съюза на глухите в България, Националната федерация на работодателите на инвалиди и Българската асоциация за невромускулни заболявания. Изложението е достъпно на 9, 10 и 11 ноември, от 10 часа до 19 часа (11 ноември – до 16 часа), ФКЦ.

Кръгла маса „Развитие на социалната и солидарна икономика в България. Възможности за социално предприемачество“ с два основни панела: „Развитие на социалната и солидарна икономика в България“ и „Регионални предизвикателства пред развитието на социалната и солидарна икономика“. Кръглата маса е предвидена за 9 ноември, 13.30 ч., Фестивален и конгресен център.

В рамките на първия панел ще се осъществи представяне на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и успешни модели на социално предприемачество от региона. Участници ще бъдат представители на МТСП, Областна управа, Община Варна, научни среди, социални предприятия и кооперации, представители на местната общност. Те ще дискутират каква е ролята на Общината и държавата в насърчаването на социалното предприемачество, ролята на кооперациите в социалната политика на страната. Ще бъдат представени успешни примери, предизвикателства и ще бъде поставен въпроса са ангажимента на бизнеса от региона в насърчаването на социалните кооперации.

Сред акцентите на втория панел са: нормативна среда, обществени потребности, роля на публичния и частния сектор, представяне позициите на заинтересованите страни – държавните органи, органите на местната власт, социалните предприемачи и представители на местната общност.

Организаторите канят варненци да се включат в изложението, да подкрепят социалните кооперации и така да насърчат и мотивират хората с увреждания.

Източник: moreto.net

 
<
Петя Митева