Начало » Общност » Обучение във Варна за съдии и прокурори по алтернативни наказания за непълнолетни

Обучение във Варна за съдии и прокурори по алтернативни наказания за непълнолетни

Във Варна започва двудневно обучение за прокурори и съдии по паралелните на традиционното правосъдие и щадящи начини за работа с младежи – правонарушители.

Обучението е насочено и към полицаи, пробационни служители, инспектори Детска педагогическа стая, представители на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, психолози, служители на отделите „Закрила на детето“.

„Прави впечатление, че проблемите на ниво държава и политики се отразяват пряко върху работата на специалистите, ангажирани с непълнолетните нарушители на закона“, споделя Йоана Терзиева, обобщавайки впечатленията си от подобни обучения, организирани наскоро в Русе и Разград. Според нея усеща се напрежение между различните институции, което тя си обяснява като резултат на забавената реформа. „Подобно на децата, чието предизвикателно поведение и встъпването в конфликт със закона са сигнал за провал в средата, в която растат, така и институциите на местно ниво страдат от недовършените политики“, казва още Йоана Терзиева. Според нея е изключително полезно, че в обученията участват представители на различни институции. Тя и другите две обучителки – Диляна Гитева и Петя Атанасова, са експерти с дългогодишен опит в работата с деца с отклоняващо се поведение, отпадащи от училище и осъдени на пробация непълнолетни.

През 2017 година в България 1 152 непълнолетни са изправени пред наказателен съд, което е дълго, скъпо и травмиращо не само тях, но и близките им. В Европа и света вече има разработени и успешно прилагани алтернативни подходи за отклоняване от наказателно производство: медиация, групова конференция, обществено полезен труд, образователни и обществени дейности. Темата е нова за българското правораздаване и макар някои от международните принципи да са разписани в законодателството ни, все още прилагането им е доста ограничено. За предпочитане пред лишаването от свобода са алтернативните методи, за да бъдат избегнати отрицателните последици от наказателно съдопроизводство и криминалната регистрация на младежите – щади психиката им, доказано по-случаи на рецидивизъм, както и по-евтино за обществото.

Източник: moreto.net

 
<
Петя Митева