Начало » Общност » Варна лидер в класацията по нови жилищни сгради

Варна лидер в класацията по нови жилищни сгради

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в област Варна – 91 с 559 жилища, на второ място е Пловдив със 77 сгради с 239 жилища, и Бургас – 68/543.

Данните на националната статистика са за третото тримесечие на 2018 г. Общо за този период сградитe са 454, а новопостроените жилища в тях са 1944. Спрямо третото тримесечие на 2017 г. те са с 51 по-малко, или с 10,1%, а жилищата в тях намаляват със 73, или с 3,6%.

Със стоманобетонна конструкция са 71,6% сгради, с тухлена – 25,1%, с друга – 2,9%, и с панелна – 0,4%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72,2%), следвани от жилищните кооперации (20,3%). През третото тримесечие на 2018 г. в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. броят на новопостроените къщи, вили и сгради от смесен тип намалява, докато броят на новопостроените жилищни кооперации се увеличава.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с 2 стаи (43,3%), следват тези с 3 стаи (27,5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3,9%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2018 г. е 162,7 хил. кв. м, или с 4,5% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., докато жилищната площ се увеличава с 3,5% и достига 107,6 хил. кв. м.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 84,4 кв.м през третото тримесечие на 2017 г. на 83,7 кв.м през същото тримесечие на 2018 г.

Източник: chernomore.bg

 
<
Петя Митева