Начало » Политика » Таня Петрова, народен представител от ГЕРБ: Бюджет 2019 гарантира по-високи доходи и повече инвестиции в образователната система

Таня Петрова, народен представител от ГЕРБ: Бюджет 2019 гарантира по-високи доходи и повече инвестиции в образователната система

Държавният бюджет за следващата година осигурява 450,4 млн. лв. повече за образование спрямо настоящата 2018 г. Заложената финансова рамка от 4,2 млрд. лв. гарантира, че ангажиментът за по-високи доходи и повече инвестиции в системата ще бъде изпълнен. Това коментира народният представител от Парламентарната група на ГЕРБ Таня Петрова по повод предвижданите средства за образование в бюджет 2019, който бе приет на първо четене в Народното събрание.

„В издръжката на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците ще се вложат с 330 млн. лв повече. Това обезпечава заложения ръст на заплатите на педагогическите специалисти средно с 20% – стартовата заплата за учител се повишава от 760 на 920 лв. през 2019 г. Задачата е през 2021 г. да бъде постигнато удвояване на средствата за възнаграждения на учителите спрямо 2017 г.”, обясни от парламентарната трибуна Таня Петрова.

По думите й една от главните цели е да се привлекат повече млади хора към професията. „Сега те са едва 8% от общия брой на педагогическите специалисти, а през следващите 8 години предстои да се пенсионират около 40 000 български учители”, мотивира се варненският депутат и дългогодишен директор на ОУ „П. Р. Славейков” в морската столица.

Допълнителни 39 млн. лв. са предвидени и за непедагогическия персонал. Средно с 16,8% се повишават досегашните стандарти по отношение на делегираните бюджети, като най-сериозен ръст – 47 на сто, има при стандарта за ученик в центровете за специална образователна подкрепа. Общо 30 млн. лв. са средствата, отделени за работа с деца и ученици от уязвими групи, а 4,3 млн. лв. – за издръжка на защитените детски градини и училища.

„За първи път през 2019 г. в държавния бюджет е фиксиран размер на средствата за занимания по интереси. За целта са заложени общо 25,1 млн. лв. – по 1900 лв. на училище и по 30 лв. на ученик. От учебните заведения обаче ще се изисква минимум 40% от заниманията да са в областта на математиката, природните науки, техниката и технологиите. Целта е да се провокира ранният интерес на учениците към тези сфери на познанието и да се разшири базата от специалисти в информационните технологии и в инженерните науки”, аргументира решението Петрова.

Тя отбеляза, че за развитие на дигиталните умения в училище ресорното министерство подготвя проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез който да се изградят отворен образователен облак за електронно учебно съдържание и услуги и модерна защитена среда, базирана на съвременни технологии. Народният представител акцентира още, че средствата от структурните фондове на ЕС ще допълнят националното

 
<
Петя Митева