Начало » Общност » Варна на четвърто място по размер на средна работна заплата – 1054 лева

Варна на четвърто място по размер на средна работна заплата – 1054 лева

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за юли 2018 г. е 1 045 лв., за август – 1 057 лв. и за септември – 1 059 лева.

По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2018 г. – 1 054 лв., област Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 504 лв., София – 1 109 лв. и Стара Загора – 1 096 лева.

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 0.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Култура, спорт и развлечения” – с 11.8%, „Професионални дейности и научни изследвания” и „Други дейности“ – с по 6.3% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 3.8%. През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства с 6.3% спрямо третото тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания”, „Добивна промишленост” и „Хотелиерство и ресторантьорство”.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2018 г. са: „Професионални дейности и научни изследвания” – 2 052 лева; „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1 704 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 371 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Други дейности” – 760 лева; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 786 лева; „Операции с недвижими имоти“ – 830 лева. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 10.3%, а в частния сектор – с 4.9%.

Източник: moreto.net

 
<
Петя Митева