Начало » Общност » Инвеститори, предприемачи и ментори се събират за развитие на бизнес идеите във Варна

Инвеститори, предприемачи и ментори се събират за развитие на бизнес идеите във Варна

Първи форум бизнес развитие на Бизнес Пре-акселератор на Североизтока или така нар. Long Weekend, ще се проведете на 16,17 и 18 ноември в Хотел Интернационал. Инвеститори, предприемачи и ментори ще бъдат част от най-големия networking за бизнес идеи в града.

Long Weekend е мястото, което запознава с идеите в Nоrtheast Pre-accelerator, може всеки да се докоснете до обучителните семинари и networking преживявания. Long Weekend дава сцена на първите стартиращи идеи в пре-акселератора и дава възможност на медии и инвеститори да се запознаят с тях.

Всеки, който има идея за бизнес, но все още няма екип или има нужда от предварителна подготовка, може да се включи в обученията на менторите от пре-акселератора.

Проект „Бизнес пре-акселератор на Североизтока“ с бенефициент Сдружение Бизнес агенция на стойност 356 725.60 лева, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.023-0094-С01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, период на изпълнение – 18.06.2018 – 17.08.2019 г. Проектът се изпълнява в партньорство с Община Варна, ЦПО „Екселиа“, Сдружение „Български Бизнес Форуми“, Сдружение „Споделено Работно място -Варна“ и Сдружение „Варна -Европейска Младежка Столица“.

Участието е свободно за всички САМО след регистрация

https://www.eventbrite.com/e/long-weekend-northeast-pre-accelerator-tickets-51810109432

 
<
Петя Митева