Начало » Политика » Емил Радев: С нови правила за достъп до финансова информация ЕС подпомага борбата срещу тежките престъпления

Емил Радев: С нови правила за достъп до финансова информация ЕС подпомага борбата срещу тежките престъпления

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент прие с голямо мнозинство преговорната позиция, изготвена от българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, относно предложението за директива за установяване на правила, с които да се улесни използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления. Мандатът за преговори бе подкрепен с 29 гласа, като самите тристранни преговори със Съвета и Европейската комисия се очаква да започнат следващата седмица в Страсбург.

Финансовата информация може да помогне на правоохранителните и правоприлагащите органи да предотвратят, разкрият, разследват или наказателно преследват сериозни престъпления, включително и тероризъм. Новите правила, приети от Европейския парламент, целят да подобрят достъпа на тези органи до финансова информация, както и да улеснят обмена на информация между звената за финансово разузнаване в рамките на Европейския съюз.

Позицията, изготвена от Емил Радев, ще улесни достъпа на компетентните органи до банкова информация, за да могат да засекат в кои банки имат сметки престъпниците. Освен това, ще бъде подобрен обменът на информация между звената за финансово разузнаване и компетентните органи. Не на последно място се предвиждат конкретни срокове за осъществяване на този обмен, така че да се гарантира навременното предоставяне на нужната информация.

„Борбата срещу сериозната престъпност често зависи от навременното предоставяне на информация и до колко добре правоохранителните и правораздавателните органи разбират финансовите потоци. Поради тази причина ние трябва да засилим сътрудничеството между звената за финансово разузнаване и компетентните власти, като в същото време бъде гарантирана тяхната оперативна независимост и автономия”, коментира след гласуването Емил Радев, докладчик и преговарящ от страна на ЕП.

 

 
<
Петя Митева