Начало » Общност » Отделът за закрила на детето във Варна е работил по 51 нови случая по превенция на изоставянето на децата

Отделът за закрила на детето във Варна е работил по 51 нови случая по превенция на изоставянето на децата

Отделът за закрила на детето във Варна е работил по 51 нови случая по превенция на изоставянето на децата за периода от началото на годината до края на месец септември.

Това каза Анна Конукова, ръководител на отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна.

Според анализа на дейностите по прилагане на мерки за закрила на детето на територията на община Варна и община Аксаково през деветте месеца на годината е работено по общо 108 случая по превенция. В голяма част от случаите, където е предприета мярка за закрила „подкрепа в семейна среда”, се работи предимно по превенция на изоставянето на децата и настаняването им извън семейството, добави Анна Конукова.

Често пъти основните проблеми в тези семейства са липса на жилище, невъзможност да заплащат наеми, безработица и липса на доходи, които проблеми не могат да бъдат решени с насочване към услуги в общността или социална работа на водещия случая социален работник.

Друг проблем е също ниската ефективност на работата на социалните работници от Центровете за обществена подкрепа, както и невъзможност за работа при несътрудничество от страна на родителите или единия родител. Друг често срещан проблем, при който се работи в семейна среда, е контактът на детето с един от родителите при раздяла, развод, както и по време на съдебни производства. Най-тежки от тях са случаите със синдром на родителско отчуждение, при повечето от които родителят отчуждител обвинява другия родител в сексуално насилие, не желаят да ползват социални услуги и водят множество съдебни производства.

Източник: moreto.net

 
<
Петя Митева