Начало » Общност » Ученици и студенти от Варна ще отбележат Световния ден на влажните зони

Ученици и студенти от Варна ще отбележат Световния ден на влажните зони

Басейнова дирекция „Черноморски район“ във Варна, организира дискусия и открит урок за ученици и студенти, по повод Световния ден на влажните зони на 2 февруари.

Днес от 10:30 ч. студенти магистри от специалност „Инженерна екология“ към катедра „Екология и опазване на околната среда“ в Техническия университет във Варна, ще дискутират заедно със специалистите от Басейнова дирекция екологосъобразни решения за ограничаване въздействията на човешката намеса върху климата.

Денят ще бъде отбелязан и с ученици от СОУ „Димчо Дебелянов“. Това ще стане на 7 февруари, тъй като децата са в грипна ваканция до 5-ти включително. Експертите от дирекцията ще проведат открит урок пред учениците и ще ги запознаят с възможността влажните зони да намалят негативните въздействия от климатичните изменения.

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари – датата на приемането на Рамсарската конвенция през 1971 г. Тази година темата е „Влажните зони и климатичните промени“, която подчертава важната роля на влажните зони като решение срещу измененията на климата.

Нивата на въглероден диоксид в атмосферата се повишават, а за да се ограничи въздействието на климатичните промени, международната общност търси начини за стабилизиране и намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на средните температури под 2˚C. Затова тази година се акцентира на това, че влажните зони са естествени екосистеми и затова са своеобразно „природно“ решение.

Влажните зони редуцират наводненията и облекчават засушаванията. Реки, езера, блата и заливни равнини функционират като гъби – те абсорбират и съхраняват обилните количества валежи и редуцират щетите от наводнения. По време на сухите сезони в пустинни климатични условия влажните зони освобождават съхраняваната вода, забавят настъпването на суша и минимизират недостига на този ресурс.

Трябва да опазваме и възстановяваме влажните зони, тъй като наблюденията сочат, че от 1970 г. насам в световен мащаб 35% от тях са загубени. Гражданите, общностите и правителствата трябва да работят заедно за опазването на тези изключителни екосистеми, които ни помагат да се подготвим, да се справим и да отговорим на измененията на климата.

В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение (Рамсарските места) България е представена с 11 влажни зони с обща площ 49 912,43 хектара, което е 0,45% от територията на страната. Това са: Атанасовско езеро, Дуранкулашко езеро, „Комплекс Беленски острови“, „Остров Ибиша“, „Шабленско езеро“, „Местността Пода“, „Поморийско езеро“, „Комплекс Ропотамо“, „Езеро Сребърна“, „Езеро Вая“ и „Карстов комплекс Драгоманско блато“.

Източник: moreto.net

 
<
Петя Митева