Начало » Общност » Стимулират с над 40 хил. лева изявени ученици и студенти във Варна

Стимулират с над 40 хил. лева изявени ученици и студенти във Варна

Програма с мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби е подготвила Община Варна и за 2019 година. Според заложеното в нея ще бъдат похарчени над 40 хил. лева за различни стипендии и финансови стимули на учащите в града.

За стимулиране на ученик в общинско училище до 18-годишна възраст, който е класиран на 1,2 или 3 място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание се предлага предоставяне на 12 месечна стипендия в размер на 135 лева месечно.

За да се поощри участие в международни олимпиади, конкурси и състезания се дава възможност за еднократно финансово подпомагане на ученик в размер на до 50% от разходите за транспорт, дневни, нощувки и такси за участие. Заделената сума е за до 20 ученици и е общо 10 хил. лева.

Програмата предлага още еднократно финансово подпомагане за календарната година на дете за класиране на 1,2 или 3 място в три общински/областни конкурси/състезания. Финансовият стимул в случая е 150 лева. С 50 лева повече може да получи класиран на челно място ученик в два общински или областни конкурса/състезания и един национален или международен конкурс/състезание. Сумата от 300 лева може да се даде за класиране на 1,2 или 3 място в три национални или международни конкурса или състезания. Общият бюджет за тази финансова помощ е 18 хил. лева и е предвидена за до 60 ученици.

Възможност за еднократно подпомагане с пари е предвидена и за студенти. Изявени представители на висшите училища в града могат да получат по 1500 лева. Общият бюджет е 18 хил. лева.

В общинската програма има заложени и 131 хил. лева за различни прояви, пленери, форуми, панорами и други.

 
<
Петя Митева