Начало » Общност » Работодатели от Варна вече могат да набират работници и от Молдова

Работодатели от Варна вече могат да набират работници и от Молдова

Представителите на бизнеса, които желаят да наемат работници от Молдова, могат да подават своите документи в бюрата по труда, съобщават от ресорната Дирекция. Спогодбата ще се прилага за работници мигранти, които са граждани на една от двете държави (България и Молдова), имат сключен индивидуален трудов договор по тази спогодба и притежават необходимото разрешение за пребиваване на територията на другата държава:

а) работници за първоначален период до една година и с възможност за последващо продължаване за общ срок до три години;

б) сезонни работници за максималния период, съгласно законодателството на приемащата държава (за Република България максималният срок за наемане на сезонни работници е 9 месеца в рамките на календарна година).

Условията на Спогодбата ще се прилагат единствено за новонаети лица и не са приложими за вече работещи на територията на Република България. Съгласно Спогодбата и процедурата по прилагането й:

Посредничеството на Агенцията по заетостта е безплатно.

Няма определен годишен контингент/квота.

За работниците по спогодбата не се изисква разрешение за работа.

Достъпът до пазара на труда се разрешава за заемането на длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство.

Работодателите, които проявяват интерес, могат да подават документите си във всяко бюро по труда, без ограничение от месторабота и адрес на управление. Фирми, извършващи посредническа дейност по наемане на работа, освен когато са работодатели, не могат да участват в Спогодбата.

Работодателите могат да получат информация за процедурата в териториалните поделения на Агенция по заетостта.

Източник: moreto.net

 
<
Петя Митева