Начало » Общност » 40 на сто от хората във Варненско се затрудняват при неочаквани разходи

40 на сто от хората във Варненско се затрудняват при неочаквани разходи

Близо 40 на сто от жителите на Варненска област изпитват ограничения по отношение на почивката извън дома.

Същият е процентът на онези, които изпитват трудност при посрещане със собствени средства на неочаквани разходи за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и други.

Близо 46 процента от жителите на областта изпитват ограничения при отоплението на жилището си, показват данните на Териториално статистическо бюро – Североизток.

За оценка на материалните лишения на домакинствата се използвани девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги. Близо 3 на сто от лицата не могат да си позволят телефон, включително и мобилен.

Статистиката показва още, че  0.3 процента не могат да си купят цветен телевизор, а близо 9 % – автоматична пералня. Над 1/3 от лицата в домакинствата изпитват затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището, а над 46 на сто от хората във Варненско не могат да си позволят потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден.

През 2018 г. 31.1 % от населението в област Варна живее с материални лишения. Линията на бедност в региона e 382.58 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 351.11 лв. за страната. Областта е на седмо място, след областите Велико Търново и Монтана (с по 26.2%), Ловеч (25.8%), Сливен (25.5%), Плевен (24.4%), Ямбол (24.3%) и Стара Загора и Шумен (с по 23.8%), с най-висок относителен дял на бедните – 23.3% от населението на областта са били под прага на бедност.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Варна нараства с 1.1%, а относителният дял на бедното население намалява с 2.3 на сто. Относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с 5.7 процента спрямо относителния дял на мъжете, съответно 26.1 и 20.4%.

През 2018 г. 38.9% от населението в област Варна, или 184 000 лица, са били в риск от бедност и социално изключване. Стойността на показателя намалява с 8.8 процента спрямо 2017 г. по-значително при мъжете – с 12.1 на сто, в сравнение с жените – 5.6 процента.

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация.

Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Получените данни позволяват изследване на бедността както на национално, така и на регионално ниво, като при изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

Източник: Dariknews.bg

 
<
Петя Митева