Начало » Общност » Затварят и последните домове за сираци в област Варна

Затварят и последните домове за сираци в област Варна

Всяко дете, лишено от родителска грижа, да расте в семейна или близка до нея среда и да се реализира успешно в обществото. Това е основната цел на националната кампания “Мисията е възможна” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. за популяризиране на постигнатото в процеса на деинституционализация на деца, лишени от родителска грижа. Това съобщиха от Областния информационен център-Варна.

В Област Варна са закрити 3 институции за деца, лишени от родителска грижа, в които са били настанени 45 подрастващи. През 2010 г. е закрит Домът за деца, лишени от родителска грижа в гр. Провадия, който е бил с капацитет за 10 деца. През 2015 г. е спрял да функционира Домът за деца, лишени от родителска грижа в с. Бързица с капацитет 20 места. През 2017 г. е закрит и Домът за деца, лишени от родителска грижа „Другарче“ във Варна, в който са били настанени 15 деца.

В момента на територията на областта съществуват две специализирани институции за деца. Предстои извършване на оценка на индивидуалните потребности на техните възпитаници, което ще позволи извеждането им и преминаване към грижа в семейна или близка до семейната среда. Тя ще бъде направена по проекта „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

По данни на Областния информационен център-Варна към 1 март 2019 г. във Варненска област функционират 29 социални услуги за деца с общ капацитет за 819 места и заетост 865 потребители.

От началото на реформата за деинституционализация на грижите за деца в България броят им в специализирани институции е намален с 87% – от 7 587 деца през 2010 г. до 661 през 2019 г. За същия период са закрити 108 специализирани институции, в това число и за деца с увреждания.

В момента в институции са настанени 661 деца и младежи. Домовете за медико-социални грижи на територията на страната са 15, като в тях се отглеждат 440 деца. 14 са Домовете за деца, лишени от родителска грижа, в които са настанени 221 деца и младежи.

Най-големият успех на реформата за деинституционализация е подобреното качество на живот на децата, изведени от специализираните институции. Особено важна роля имат мерките за превенция на изоставянето, реинтеграция в семейна среда и приемната грижа, както и развитието на интегрирани услуги за ранно детско развитие.

Кампанията „Мисията е възможна“ на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. стартира на 18 октомври 2018 г. и ще продължи до същия месец на 2019 г., допълват от Областния информационен център-Варна.

 
<
Петя Митева