Начало » Общност » Безработицата във Варна продължава да намалява

Безработицата във Варна продължава да намалява

В град Варна броят на регистрираните безработни в края на месец април 2019 г. е 3653. Равнището на безработица в града е 2,1%, с 0,3 процентни пункта по-ниско спрямо април предходната година. В сравнение с март 2019 г. се отчита спад с 0,5

На работа в област Варна през периода април 2019 г. са постъпили 1834 безработни лица. Значителен е делът на реализираните на първичния трудов пазар – 96,6% от общия брой започнали работа лица. През април 2019 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 286 младежи до 29 г. възраст. Преходите в заетост на младите хора са 16% от всички преходи в заетост, реализирани през месеца. През април 2019 г. на работа са устроени и 42 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През април 2019 г. в бюрата по труда от областта са заявени 2268 работни места. На първичния пазар са обявени 2219 работни места. Най-много от заявените през април работни позиции са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (1515). Следват търговията (240), преработваща промишленост (82), транспорт (79), селско стопанство (70), държавно управление (68). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 49 работни места.

Броят на регистрираните безработни в края на месец април е 7427, с 1572 по-малко спрямо същия месец 2018 г. Равнището на безработица във Варненска област през април 2019 г. е 3,3% . В сравнение с предходния месец се отчита спад с 0,6 процентни пункта на равнището на безработица, а регистрираните безработни са с 1279 по-малко. През април 2019 г. за едно свободно работно място, обявено в бюрата по труда в областта са се конкурирали средно по 2 безработни лица.

Източник: chernomore.bg

 
<
Петя Митева