Начало » Общност » Търсят за готвачи за ресторанта на Община Варна

Търсят за готвачи за ресторанта на Община Варна

Готвачи за дейността „Хранителен комплекс“ набира Община Варна. Дейността е създадена с решение на Общинския съвет за осигуряване на столовото хранене на общинските служители и ресторантско хранене и е на бюджетна издръжка.

Основните изисквания към кандидатите са да имат средно образование в областта на общественото хранене и да притежават качества като колегиалност, инициативност, комуникативност, оперативност и умение за работа в екип.

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. Желаещите да участват  трябва да представят заявление за участие по образец, автобиография и копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация при наличие на такава. Документите могат да се подадат до 18 часа на 2 юли 2019 в Информационния център в сградата на Общината.

Основните задължения на одобрените кандидати ще бъдат да организират и осъществяват производствената дейност в кухнята, да следят за качеството на готварската продукция, да боравят с машините, съоръженията и инвентара при производството и предаването на продукцията, да спазват разходните норми за количеството и качеството на суровите продукти.

От тях ще се очаква да поддържат висока производствена и лична хигиена на работното място, да спазват правилата за безопасност и здраве при работа, инструкциите за противопожарна защита и санитарно – хигиенните изисквания в кухнята, правилата за безаварийна работа на използваните кухненски машини и да изпълняват нарежданията и допълнително възникналите задачи, дадени от управителя. Предлаганата основна заплата е до 800 лева.

Източник: varnautre.bg

 
<
Петя Митева