Начало » Общност » Доходите на варненци нараснали с близо 9 % за година

Доходите на варненци нараснали с близо 9 % за година

През 2018 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 5 883 лв. и нараства с 8.8% спрямо 2017 година. За последните десет години (2009 -2018 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.5 пъти, пише „Дарик“.

През периода 2009 – 2018 г. в област Варна са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство.

Доходът от работна заплата в област Варна през 2018 г. е 3 192 лв. и се увеличава със 7.9% спрямо 2017 г. и 1.4 пъти в сравнение с 2009 година.

Доходите от пенсии през последната година са 1 831 лв. и нарастват с 11.8% спрямо 2017 г. и 1.8 пъти в сравнение с 2009 година.

Доходите от самостоятелна заетост през 2018 г. са 330 лв. и нарастват със 78.4% спрямо 2017 г. и 2.3 пъти спрямо 2009 година.
Само на моряците не им пука за пигментните петна!

 
Доходът от трудова дейност извън работната заплата през последната година е 21 лв. и намалява спрямо 2017 г. със 79.4% и с 84.1% в сравнение с 2009 година.

Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2018 г. са 133 лв. и нарастват с 6.4% спрямо 2017 г., но намаляват с 12.5% спрямо 2009 година.

През 2018 г. домакинства в област Варна са изразходвали 6 243 лв. средно на лице, което е с 9.4% повече в сравнение с 2017 година. За периода 2009-2018 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.7 пъти.  Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 92.9% през 2009 г. на 85.2% през 2018 година.

Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки в област Варна през 2018 г. са 1 922 лв. средно на лице от домакинство, или с 10.3% повече спрямо 2017 г. и с 33.6% – в сравнение с 2009 година.

 

Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома) за последната година са 1 057 лева. Те нарастват с 0.3% в сравнение с 2017 г., а спрямо 2009 г. се увеличават с 41.9%.

За транспорт и съобщения през 2018 г. са похарчени 797 лв., което е с 23.2% повече от 2017 г. и с 86.7% – спрямо 2009 година;

През 2018 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход в област Варна е 30.8%, което е с 0.2 процентни пункта повече в сравнение с 2017 г., но с 8.4 процентни пункта по-малко спрямо 2009 година.

През 2018 г. настъпват промени в потреблението на домакинства в област Варна спрямо 2017 г. – намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 2.8 кг, на плодове с 4.0 кг и на безалкохолни напитки с 6.6 литра. Увеличава се консумацията на месо с 5.6 кг, на сирене с 0.5 кг, на кашкавал с 0.3 кг и на яйца с 6 броя.

На годишна база нараства потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки (от 30.0 на 34.8 кг) и на цигари (от 688 на 789 броя).

 
<
Budnavarna