Начало » Общност » РУО – Варна: Във всички профилирани гимназии ще има СТЕМ паралелки

РУО – Варна: Във всички профилирани гимназии ще има СТЕМ паралелки

От новата учебна година, във всички профилирани гимназии във Варна и областта ще има и паралелки по така наречените СТЕМ науки. Това каза директорът на Регионалното управление по образованието Венцеслава Генова. По думите й, решението за разкриването на паралелки по места е на педагогическите съвети.

С такава насоченост ще е обучението в една паралелка в Руското училище, както и в Първа и Четвърта езикови гимназии, в Трета природоматематическа гимназия. „Всички си прецениха колко от заявените паралелки в държавния план-прием ще бъдат СТЕМ ориентирани“, обясни Венцеслава Генова. По думите й, общият брой паралелки за държавния план-прием за учебната 2019/2020 година е 164. От тях профилирани са 65, а професионални са 69. От профилираните паралелки, за първи път в държавния план-прием се залагат 44 със СТЕМ обучение, а останалите 21 са по учебните планове на традиционните профили. Професионалните паралелки са 99. От тях с техническа насоченост са 22, а 11 са IT и останалите 66 са с друга насоченост.

„Особеното за план-приема тази година е, че превес имат професионалните паралелки пред профилираните, затова, защото план-приемът е ориентиран около потребностите на икономиката, както на Варненска област, така и на съставящите я 12 общини. Всички тези 164 паралелки ще бъдат реализирани в 22 средни училища, 17 професионални гимназии, 5 профилирани гимназии, 1 училище по изкуствата, 4 обединени училища и 1 спортно“, добави директорът на РУО – Варна.

Източник: ИА Фокус

 
<
Петя Митева