Начало » Общност » Варна с кредитен рейтинг като държавния

Варна с кредитен рейтинг като държавния

Община Варна запазва високия си кредитен рейтинг и през 2019 г. Той остава BBB със стабилна перспектива и е равен с държавния. Това стана ясно на днешното заседание на постоянната комисия „Финанси и бюджет“, на което беше приет отчетът на общинския бюджет за 2018 г. и беше представено изпълнението на приходите и разходите за първите шест месеца на тази година.

Факторите, довели до запазване на добрия рейтинг, са финансовата стабилност на общината, значителният размер на инвестициите, благоприятната демографска перспектива. Българската агенция по кредитен рейтинг е взела под внимание също нивото на безработица – 2.8%, което е най-ниското за последните 10 години. На оценката е повлиял и фактът, че община Варна няколко поредни години няма просрочени задължения.

Потвърденият рейтинг е признание за добрата работа на местната администрация. Той е резултат и от последователната ни финансова политика, изтъкна пред съветниците шефът на общинската дирекция „Финанси и бюджет“ Стефка Господинова.

Първоначалната макрорамка на бюджета за 2019 г., приета от Общинския съвет, бе в размер на 406,7 млн. лв. В резултат на корекции във взаимоотношенията с централния бюджет и получени трансфери от ресорните министерства уточненият план към края на първото полугодие възлиза на 412,7 млн. лв.

Отчетът на приходите от държавни и местни дейности към 30 юни е в размер на 149,7 млн. лв. Реално постъпленията в местната хазна възлизат на 217,1 млн. лв. Отчита се увеличение на събираемостта на голяма част от местните данъци. При планирани за годината имуществени и други данъци в размер на 81,2 млн. лв. отчетът към края на първите шест месеца е в размер на 48 млн. лв., или 59% изпълнение от годишния план. Спрямо същия период на миналата година са събрани с 2,1 млн. повече приходи. Ръст от 1,2 млн. лв. има и при неданъчните приходи. През първото полугодие на годината в хазната са постъпили общо 36 млн. лв. от общински такси, глоби, собственост и др.

Отчетът на разходите по бюджета за първото полугодие на 2019 г. е в размер на 149,7 млн. лв. Най-голям е относителният дял на функция „Образование“ – 38%, следван от „БКС – Инженерна инфраструктура“ – 30%.

 
<
Budnavarna