Начало » Общност » 6800 извинени отсъствия на ученици от Варна за ден

6800 извинени отсъствия на ученици от Варна за ден

6800 са извинените отсъствия на учиници, които вчера не успяха да стигнат до класните стаи във Варна, съобщи за BudnaVarna.bg. началникът на Регионалният инспекторат по образованието във Варна Венцислава Генова. В това число не влизат болни деца, за които ще бъдат предоставени медицински бележки, уточни експертът.

Оказа се, че отсъстващите не са чак толкова много, въпреки заканите на родители масово да не пуснат малчуганите на училище, като се има предвид, че общият брой на учениците във Варна е 37 243.
Общият брой на извинените вчера отсъстваия в област Варна е 7320, при общо 50 000 ученици в региона, допълни г-жа Генова.
Припомняме, че директорите ще могат да извиняват отсъствията на децата, затруднени да стигнат до училище, днес и утре.
Вчера Венцислава Генова предостави на BudnaVarna.bg. писмото, с което се дават указания на директорите на какво основание могат да извиняват отсътвията на учениците до края на седмицата. Ето и неговия текст:
„Поради влошената метеорологична обстановка Регионално управление на образованието-Варна препоръчва отсъствията на учениците, които са затруднени да достигнат до училищната сграда да бъдат извинени от директора на основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от Наредба за приобщаващото образование.

За да бъде спазена процедурата в посочения нормативен текст следва:

Да бъде осъществен контакт по телефона или чрез имейл между родител и класния ръководител.

Класните ръководители да предоставят писмен доклад на директора с приложен списък на учениците от класа, за които са уведомени от родителите, че ще отсъстват заради метеорологичната обстаовка.

Директорът да издаде обща заповед, включваща списък на учениците по паралелки, за които класните ръководители следва да считат отсъствията за уважителни.“

 
<
Budnavarna