Начало » Общност » Нов европейски фонд ще финансира риболовните общности

Нов европейски фонд ще финансира риболовните общности

снимка: Будна Варна

ЕК ще създаде нов европейски фонд за инвестиции в морската икономика и подкрепа за риболовните общности за 2021 – 2027 г. Това стана ясно по време на неформалната среща на генералните директори и аташетата по рибарство, която се проведе непосредствено след стартът на австрийското председателство на Съвета на ЕС. От българска страна участва изпълнителният директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов, като според него новото предложение очертава рамката за постигане на устойчивост в европейското рибарство. Акцентира се върху опростяване на процедурите и достъпност, както и върху дейности, допринасящи за развитието на устойчива синя икономика.

С дългосрочния бюджет на фонда за периода 2021 – 2027 г. ще продължи политиката за по-безопасни и добре управлявани морета и океани. Отделя се и по-голямо внимание върху опазването на околната среда, като се предвиждат целенасочени действия за смекчаване на последиците от изменението на климата.

„В рамките на австрийското председателство ще се задълбочи на техническо ниво започналата дискусия, за да бъдат постигнати максимално опростени процедури, по-добро съгласуване с други фондове на ЕС и по-добро насочване на подпомагането за постигането на целите“, коментира още доц. д-р Галин Николов.Ако бъде одобрен, фондът ще влезе в сила на 1 януари 2021 г. Той ще съфинансира проекти, заедно с национални източници на финансиране, като всяка държава ще получи дял от общия бюджет.

източник: Черно море

 
<
Budnavarna