Начало » Общност » Обучават младежи от Варна в предприемачество

Обучават младежи от Варна в предприемачество

Младежи от Варна се обучават в предприемачество, научи BudnaVarna.bg.

Това са лица на възраст от 15 до 29 години. Те се включват в живи форми на работа – работни и презентационни срещи, и индивидуални консултации, и ролеви игри. Целта е да бъдат мотивирани към решаването на проблемите на съвременния свят, чрез креативност, предприемачество и отношение към опазването на околната среда, и др.

Лектори и презентатори са доказани имена – Жасмина Кирова, тренер-консултант, експерт по предприемачество и креативни идеи, Георги Георгиев – тренер-консултант, методологически ръководител, както и доброволци.

По време на форумите се използват съвременни и модерни методики за неформално образование. Лекторите чрез иновативни подходи мотивират участниците към положително отношение към заложените приоритети. Проектът е инициатива на Младежки информационен доброволчески център – Варна, и се провежда с финансовата подкрепа на община Варна, по програма Младежки проекти 2018 година на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“. Голямата цел е привлечените младежи да станат достойни граждани не само на Морската столица на България, а и на държавата, Европейския съюз и света, да бъдат преки участници в обсъждането на плановете за бъдещето.

Ще се реализира и социологическо изследване, което да стане база и да дава полезна информация на специалистите в община Варна, както и на други организации, относно мотивацията на младите хора към предприемачеството.

 
<
Budnavarna