Начало » Общност » 13 училища във Варна са в програмата за борба с наркотиците

13 училища във Варна са в програмата за борба с наркотиците

Варненски ученици от V-VII клас ще бъдат обучавани по програма за превенция на употребата на наркотични вещества във Варна. Това каза Светлана Коева, директор на дирекция „Превенции“ към Община Варна.

Учениците ще бъдат от 13 училища. „Към момента се довършват помагалата за V и VI клас, както и ръководствата за учителите, които в момента се обучават по тази програма, разработена съвместно с екип от катедрата по „Педагогика“ към Шуменския университет“, уточни Коева.

Според статистиката 1/4 от децата експериментират с наркотични вещества в горен курс.

„Ние ще продължаваме да работим с учениците от VIII-XII клас, но изследванията показват, че спешно трябва да се предприемат мерки и за по-ниската възрастова група, а именно с учениците от V-VII клас, защото така или иначе те се сблъскват с действителността, било в интернет или сред приятели“, заяви Коева.

На дискусионния форум във Варна се обсъждат различни програми от неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора.

Събитието се организира от дирекция „Превенции“ към Община Варна, съвместно с Общинския съвет по наркотичните вещества, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Местната комисия за борба с трафика на хора и Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН.

Източник: varna24.bg

 
<
Петя Митева