Начало » Общност » Над 440 души са обхванати от общинските програми за превенции във Варна

Над 440 души са обхванати от общинските програми за превенции във Варна

Над 440 души са обхванати от различни програми за превенции от началото на 2018 г. Това отчетоха по време на дискусионен форум на тема “Ролята на неправителствения сектор в провеждането на общинскaта политика за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора”. Той бе проведен във Варна, организиран от дирекция „Превенции“ към Община Варна, Общинския съвет по наркотичните вещества, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Местната комисия за борба с трафика на хора, Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН и неправителствени организации.

В рамките на срещата бяха представени програми, реализирани от НПО-та за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора. Сред тях програми за психологическо консултиране и психотерапия на младежи (18-25 г.) в риск; за превенция на самоубийствата сред деца и млади хора; за психосоциална рехабилитация и духовно обгрижване на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.

Интерес е проявен към програмите за мобилна работа за превенция на рисковото поведение, предназначена за деца от ромска общност и техните семейства, както и към програмата за превенция на риска от въвличане в противообществени прояви и правонарушения на деца от уязвими семейства и кампания „Православните семейни ценности срещу хазарта“.

Източник: moreto.net

 
<
Петя Митева