Начало » Дългопол » 12.5 млн. лева проектобюджетът на Община Дългопол за 2019 година

12.5 млн. лева проектобюджетът на Община Дългопол за 2019 година

12.5 млн. лева проектобюджетът на Община Дългопол за 2019 година. Това каза кметът на Община Дългопол Георги Георгиев.

„Общата рамка на изготвеният проект на бюджета за 2019 година е 12 582 482 лева. При съпоставимост с първоначалния бюджет за 2018 година увеличението на разчетите e с 2 541 875 лева“, посочи Георги Георгиев. Като съпоставима база при разработването и представянето на проектобюджета по приходната и разходната част е използван първоначалният бюджет за 2018 година.

Направена е съпоставка и с данните по отчет към 30 ноември 2018 година и са предвидени натрупаните задължения, както и всички поети ангажименти по договори, които ще се разплатят през настоящата година, се посочва в Доклад към проекта за бюджет на Община Дългопол за 2019 година, подготвен от кмета Георги Георгиев. Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности е 7 089 918 лева, включваща обща субсидия в размер на 6 742 065 лева, като завишението е с около 18%. Размерът на общата субсидия за общината се определя като сума на всички разходи за делегираните държавни дейности, определени по стандарти. Очакваният преходен остатък от 2018 година за делегираните държавни дейности е в размер на 143 928 лева, заложено е и друго финансиране в размер на 203 925 лева.

Публично обсъждане на проекта на бюджета на Община Дългопол ще се проведе от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Дългопол. Проектът на бюджета е публикуван на интернет страницата на общината и е на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите.

източник: Фокус

 
<
Budnavarna